Hamilton Mazowsze

Hamilton Mazowsze - Polskie Centrum Akredytacji, ilac-MRA, POL-LAB

J.S. Hamilton Mazowsze Sp. z o.o.
 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w listopadzie 2009 głównym udziałowcem laboratorium LHŻ „Mazowsze” Sp. z o.o. została sieć laboratoriów J.S. Hamilton Poland S.A.

Od 1 stycznia 2010 laboratorium będzie kontynuować swoją działalność pod nazwą J.S. Hamilton Mazowsze Sp. z o.o.

Laboratoria J.S. Hamilton Poland S.A. jako największe niezależne laboratoria w Polsce oferują ponad 300 akredytowanych badań produktów spożywczych, paliw, farmaceutyków, kosmetyków oraz analiz z zakresu ochrony środowiska.

Obecność naszego laboratorium w sieci laboratoriów J.S. Hamilton Poland S.A. pozwoli nam zaoferować Państwu szerszy zakres usług. Oprócz oceny mleka surowego oraz badań mikrobiologicznych żywności obecnie nasza oferta będzie zawierać analizy fizykochemiczne, sensoryczne, badania konsumenckie oraz usługi doradcze i szkoleniowe.

W celu efektywniejszej obsługi klientów J.S. Hamilton Mazowsze Sp. z o.o. został powołany także nowy Oddział w Warszawie - dane kontaktowe oraz szersza informacja o ofercie sieci dostępna na stronie www.hamilton.com.pl

Zapraszamy do współpracy!

 


 

Laboratorium Higieny Żywności "Mazowsze" Sp. z o.o. powstało w sierpniu 1997 roku i było pierwszym w Polsce niezależnym laboratorium oceny mleka surowego przeznaczonego do skupu. Założone przy udziale kapitału francuskiego i polskiego wraz z wykorzystaniem doświadczeń, akredytowanych francuskich laboratoriów badawczych.

Mając na uwadze fakt, że:

 • wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego jest jednym z podstawowych celów prawa żywnościowego,
 • czynniki zagrożenia mikrobiologicznego w środkach spożywczych i paszach stanowią istotne źródło zachorowań i zatruć pokarmowych u ludzi i zwierząt,
 • produkty żywnościowe nie powinny zawierać mikroorganizmów i ich toksyn, ani metabolitów w ilościach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt


Naszym głównym celem działalności jest wykrywanie drobnoustrojów patogennych w żywności i paszach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo ich produkcji i spożywania.

Posiadany przez laboratorium system jakości badań w swojej organizacji, procedurach i instrukcjach badawczych uwzględnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 gwarantującej profesjonalizm w zakresie:

 • wiarygodności pomiarów,
 • bezstronności badań,
 • niezależności badań,
 • sprawności urządzeń pomiarowo-badawczych,
 • walidacji metod badawczych,
 • określania zakresu niepewności pomiaru,
 • anonimowości badań,
 • wysokich kwalifikacji personelu.

 

System zarządzania funkcjonujący w naszym laboratorium został oceniony i certyfikowany (zobacz certyfikat w języku polskim i angielskim) jako spełniający wymagania zawarte w ISO 9001:2008 w zakresie: Prowadzenie badań laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii żywności, kosmetyków, pasz, wody i higieny produkcji oraz mikrobiologii i składu chemicznego mleka surowego. Produkcja pożywek do badań mikrobiologicznych.


Wszystkie analizy znajdują odniesienie do wzorców krajowych i międzynarodowych dzięki stosowaniu certyfikowanych materiałów odniesienia oraz udziałowi w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne.

Doskonalimy nasze umiejętności badawcze poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Nasi pracownicy analitycy, z wyjątkiem jednej osoby, to załoga z wyższym, kierunkowym wykształceniem.

Nasze mocne strony

 • Kompetentny i doświadczony personel,
 • Nowoczesny sprzęt analityczny,
 • Wysoka, potwierdzana niezależnie jakość usług,
 • Bardzo krótki czas uzyskiwania wyników badań,
 • Objęcie usług ubezpieczeniem OC.


Potwierdzeniem powyższych gwarancji laboratorium było wydanie przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatu Akredytacji Nr AB 404 - kliknij aby zobaczyć pełny zakres akredydacji. Zgodnie z decyzjami Głównego Lekarza Weterynarii: Nr GIWhig.501/lab.akr./24/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku i GIWhig-5120-9/07 z dnia 31 maja 2007 roku, GIWlab-820-21/10 z dnia 04 czerwca 2010 roku, GIWlab-025-16/14(3) z dnia 20 stycznia 2015 roku, laboratorium uzyskało zatwierdzenie do badań laboratoryjnych mleka surowego oraz badań żywności.

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000131326, kapitał Spółki: 332 000 PLN, NIP 566-15-13-986, Regon: 130319962