Hamilton Mazowsze

Hamilton Mazowsze - Polskie Centrum Akredytacji, ilac-MRA, POL-LAB

Hamilton Mazowsze
 

OFERTA LABORATORIUM BADAWCZEGO AKREDYTOWANEGO PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI DLA ZAKŁADÓW PRODUKUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ LUB PASZE


W zakresie naszej działalności wykonujemy:

I. BADANIE MLEKA SUROWEGO DLA POTRZEB JEGO OCENY:
 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych metodą płytkową i instrumentalną.
 • Oznaczanie liczby komórek somatycznych.
 • Oznaczanie zawartości białka, tłuszczu, laktozy i suchej masy.
 • Oznaczanie punktu zamarzania i/lub procentowej zawartości wody.
 • Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących.
II. WYKRYWANIE I ILOŚCIOWE OZNACZANIE W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH I PASZACH NIŻEJ WYMIENIONYCH DROBNOUSTROJÓW:
 • Liczby drobnoustrojów termofilnych – metodą płytkową w temp. 55°C.
 • Liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych – metodą płytkową.
 • Liczby enterokoków – metodą płytkową.
 • Bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych i termofilnych – metodą płytkową i probówkową.
 • Salmonella (oznaczenie w ciągu 24-48 godz.) metodą instrumentalną.
 • Listeria monocytogenes (oznaczenie 48 godz.) metodą instrumentalną.
 • Bacillus cereus – metodą płytkową.
 • Clostridium perfringens – metodą płytkową.
 • Pałeczki jelitowe - metodą płytkową i instrumentalną.
 • Ogólną liczbę bakterii - metodą płytkową i instrumentalną.
 • Gronkowce koagulazo - dodatnie - metodą płytkową i instrumentalną.
 • E. Coli glukuronidazo - dodatnie - metodą płytkową i instrumentalną.
 • Bakterii z grupy coli – metoda płytkową i instrumentalną.
 • Bakterii z rodzaju Salmonella oraz Enterobaktericeace.
 • Bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych – metodą płytkową.
 • Mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej – metodą płytkową w 30°C.
 • Drożdży i pleśni – metodą płytkową w 25°C.
 • Drożdży i pleśni osmofilnych..
 • Badanie trwałości produktów metodą termostatową.
III. BADANIA KOSMETYKÓW:
 • Oznaczenie ogólnej liczby bakterii tlenowych mezofilnych – metodą płytkową.
 • Wykrywanie obecności oraz liczby Candidia albicans – metoda płytkową.
 • Oznaczenie Staphylococcus aureus.
 • Oznaczenie Pesudomonas aeruginosa.
IV. BADANIE WODY:
 • Oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów w 22°C i 36°C – metodą płytkową.
 • Oznaczenie liczby bakterii z grupy coli – metodą filtracji membranowej.
 • Oznaczenie liczby E.coli – metodą filtracji membranowej.
 • Oznaczenie liczby enterokokoów kałowych – metoda filtracji membranowej.
 • Pobór próbek wody do analiz mikrobiologicznych.
V. BADANIE CZYSTOŚCI POWIERZCHNI, SPRZĘTU I TUSZ:
 • Próbek pobranych metodą niszczącą, wymazów i odciskową.
 • Oznaczenie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich.
 • Oznaczenie bakterii z grupy coli.
 • Oznaczenie E.coli.
 • Oznaczenie liczby drobnoustrojów mezofilnych.
 • Oznaczenie liczby Enterobacteriaceae.
 • Oznaczenie bakterii z rodzaju Salmonella na określonej powierzchni.
 • Oznaczenie obecności Listeria monocytogenes na określonej powierzchni.
 • Oznaczenie liczby pleśni i drożdży.Wyżej wymienione badania wykonywane są metodami badawczymi akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Nr AB 404).

Oferta nasza nie zwiera cen poszczególnych badań, ponieważ zależy ona w dużej mierze od ilości zleconych analiz. Dlatego proponujemy indywidualne ustalanie cen. Wyrażamy nadzieję, że ceny naszych usług są konkurencyjne i relatywnie niskie, w zamian za wysoką ich jakość.